Disclaimer

SESOMweb is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de toepassing van SESOMweb, waaronder de informatie op SESOMweb kunnen geen rechten worden ontleend. HaskoningDHV Nederland B.V. (hierna: “Royal HaskoningDHV”) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van SESOMweb.

De toegang tot SESOMweb wordt door Royal HaskoningDHV verstrekt aan organisaties die daarvoor een licentieovereenkomst hebben afgesloten. Aan het gebruik van SESOMweb zijn kosten verbonden. Royal HaskoningDHV behoudt zich het recht voor om SESOMweb te allen tijde te wijzigen.

Copyright

Royal HaskoningDHV behoudt zich het auteursrecht en overige intellectuele (eigendoms)rechten op SESOMweb voor. Het bewerken of laten bewerken van (delen van) de programmatuur, is niet toegestaan. SESOM is een geregistreerde merknaam van HaskoningDHV Nederland B.V.

Cookies

Deze site gebruikt cookies om de correcte werking te garanderen. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag vast te leggen.


terug